2023: VẬN HỘI mới---> Target 1.500

1 Likes

DJ phiên tối qua mới ngoạn mục: có lúc giảm 461 điểm đấy

2 Likes

TT châu Á hôm nay tăng tốt:

Châu Âu xanh:

1 Likes

Có thể đêm nay DJ sẽ xanh phiên thứ 5 liên tiếp:

DXY tiếp tục giảm về 101.5

Lên mạnh lắm. DỰ là mai cổ đất cổ đầu tư công cổ xăng dầu tím hết

2 Likes

VNI mai lên khoảng 20 - 50 điểm

1 Likes

Thép vẫn khó anh ạ. Nặng mông cả Trung quốc vẫn dư thép nhiều trong 3 năm covid cả khủng hoảng BDS

Đầu tư công đá là ăn to nhất sau đó đến bọn BDS

Bọn chim lợn mai sẽ phải đua trần

:yum::yum::yum: hí lu

2 Likes

:joy:

9h sáng mai mở bát

a nghĩ chú biến mất khỏi 247. helo 2023

DJ đêm qua tăng phiên thứ 5 liên tiếp:

1 Likes

chúc bác năm mới đầu tư thắng lợi trên sàn! dự hôm nay sẽ xanh tím đẹp…:joy::joy::joy::shamrock::shamrock::shamrock::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman:

2 Likes