5 yếu giúp cổ phiếu Chứng khoán tiếp tục tăng, vượt đỉnh lịch sử

chìu tím các bác :sweat_smile: :sweat_smile: :sweat_smile:

1 Likes

shs tím trước bác

1 Likes

múc chưa bác

fts tím trước

ck hnay bị bán sml kìa các bác

screenshot_1700534911
đẳng cấp miền tây này ngọt ^^

KRX thử nghiệm xong lần cuối rồi. tháng 12 này chơi luôn nhé các bác

Ck lần này vượt đỉnh a @NgotMienTay ơi