AAA: NGỌC TRONG CÁT (penny)


Lưu chuyển tiền thuần 2023 tăng đột biến


DT chưa thực hiện tăng đột biến


Nhà máy PBAT đang trong quá trình xây dựng.


AAA đã sở hữu AP1 lên gần 95%

KQKD 2023 LN tăng trưởng mạnh

Ngành Plastic đầu năm 2024 tăng trưởng mạnh trở lại trong đó TOP góp phần có AAA

Tự doanh quay lại mua mạnh AAA cuối tuần

=> AAA dự kiến có thể tạo đà tăng mạnh trong tuần tới các bác lưu ý

Thiên thời địa lợi cho aaa


AAA tiếp tục được hưởng lợi