AVHs

Avhs thoát hàng hết cmnr

2 Likes

Bỏ mịe tôi rồi. Lâu quá dél vào ép ko biết tin anh em.

2 Likes

Trả hết IDC cho a Trung chị Mai chơi với nhau. Nghỉ chơi lâu rồi

1 Likes

Thài đã về đây các huynh đệ…

Thài đi mô ze

Đi trồng rau

Đi chăn chứ trồng mịa j

1 Likes

ôi iem nhớ thài quá

múc húc xúc bắt đái hã thài

1 Likes

Lão Kiên này nhìn avatar còn dừ hơn lão @2468 ý nhờ. :laughing:

1 Likes

Kiên ngầu quá Kiên ơi!!! Hay là mình chơi pede đi Kiên!!!