Bắt mạch Index : Update hằng ngày

như này hồi quang phản chiếu à các bác. Cần thêm thời gian để ổn định. K có gì phải fomo cả

1 Likes

image

tây xúc trăm tỉ

1 Likes

tin này có lẽ khiến CK giảm. Tỉ giá đồng pha với xu hướng CK ?

Chào buổi sáng ace F

1 Likes


Tặng cổ đông 2 cốc đánh răng

DN vip :))

1 Likes

hnay áp lực là điều đương nhiên

1 Likes

1 vài CP hồi sớm. cân bằng. Hnay dự k giảm sâu được

BĐS CK và thủy sản có giảm ít hơn

1 Likes

2 con bênh VND STB đều không hồi :smiley:

TT chiều có hồi nhưng phải liệu cơm gắp mắm. B iết đâu lại quay đầu. Con này yếu nên bỏ

xích thố

tiền chốt mid qua kéo trụ hồi

2 Likes

lấy 1260 là mốc action. Chủ động các cụ ạ. Không cố chấp được

3 Likes

Nghĩa là phải đề cao cảnh giác, có tiền chưa mua vội vào sáng thứ 2 hai đúng k pro ?

Hay là khi nào hồi về 1260 thì có thể tính mua ?

1 Likes

như nào tôi đã trình bày trontg video và pic hqua

1 Likes

Những đêm ngày chiến đấu

2 Likes
1 Likes

BTC hồi mạnh., Chỉ báo sớm trong khi GAZA giảm nhiệt. Có cơ sở tự tin hơn r

2 Likes

VND STB TV2 đều hồi phục . các con yếu hồi

1 Likes

Nó hết bệnh hay là hồi quang phản chiếu hả cụ