BNA - Cổ phiếu đang được định giá quá rẻ trong ngành

kế hoạch 2023, lnr thuộc về công ty mẹ là 60 tỷ. Thì lnr quý 3, sẽ tốt lắm