Cập nhập Target và điểm cân bằng các cổ phiếu phiên 1/3/2024

Sơ lược về Tools phần mềm thì điểm Target gồm 2 Target ngắn hạn lướt sóng,Khi giá cổ phiếu vượt điểm cân bằng thì mua và chia 3 phần tỉ trọng, khi đạt target 1 thì bán 1/3, đạt target 2 bán 1/3 tiếp theo , 1/3 còn lại tùy khẩu vị mỗi người nắm tiếp trung hạn đến khi vỡ điểm cân bằng.

Đăng ký ngay để nhận user trải nghiệm miễn phí tools này : Toolcophieu.com

HAH vẫn còn đủ 2 Target , ai cầm hàng giữ chặt nhé

PVD vẫn còn đủ 2 Target ngắn hạn giữ chặt hàng

# Cập nhập điểm cân bằng và Target một số cổ phiếu phiên 15/2/2024

Sơ lược về Tools phần mềm thì điểm Target gồm 2 Target ngắn hạn lướt sóng,Khi giá cổ phiếu vượt điểm cân bằng thì mua và chia 3 phần tỉ trọng, khi đạt target 1 thì bán 1/3, đạt target 2 bán 1/3 tiếp theo , 1/3 còn lại tùy khẩu vị mỗi người nắm tiếp trung hạn đến khi vỡ điểm cân bằng.

Đăng ký ngay để nhận user trải nghiệm miễn phí tools này : Toolcophieu.com

MSB giữ chặt hàng vẫn còn đủ 2 Target ngắn hạn

# Cập nhập điểm cân bằng và Target một số cổ phiếu phiên 15/2/2024

Sơ lược về Tools phần mềm thì điểm Target gồm 2 Target ngắn hạn lướt sóng,Khi giá cổ phiếu vượt điểm cân bằng thì mua và chia 3 phần tỉ trọng, khi đạt target 1 thì bán 1/3, đạt target 2 bán 1/3 tiếp theo , 1/3 còn lại tùy khẩu vị mỗi người nắm tiếp trung hạn đến khi vỡ điểm cân bằng.

Đăng ký ngay để nhận user trải nghiệm miễn phí tools này : Toolcophieu.com

Chú ý LPB phiên chiều nay , giá cổ phiếu đang lùi sát về điểm cân bằng

# Cập nhập Target và điểm cân bằng 16/2/2023 từ tool phân tích kỹ thuật tự động

Đăng ký ngay để nhận user trải nghiệm miễn phí tools này cho NĐT thuộc TCBS :Toolcophieu.com
Group cộng đồng Tool cổ phiếu : Diễn Đàn Chứng Khoán Việt Nam | Facebook
Fanpage Tool cổ phiếu : Tools Phân Tích Cổ Phiếu | Hanoi

VND vẫn còn đủ 2 Target ngắn hạn , ai giữ hàng thì cứ yên tâm cầm nhé, gãy điểm cân bằng mới bán