Chỉ điểm nhóm cổ phiếu điên - Đánh dấu 1 năm rực rỡ!

, , ,

Khởi động sóng lớn đầu năm: Canh múc !

Đạt nói làm huynh nhớ câu: Trẻ không chơi về già nuối tiếc…allin được không chú ?

TTH quý 1 này hạch toán 113 tỷ bất động sản và liên danh khởi công dự án chung cư tại Long Biên. Giá sẽ vượt 10 đấy !

2 Likes

Tháng 3 này vốn nhà nước ở VEF sẽ được chuyển giao từ bộ VHTDTT sang SCIC để phát hành

1 Likes

Kịp tháng 3 thì ngon. Cơ bản thủ tục xong hết và chính phủ ok rồi. Bên bộ hoàn thiện hồ sơ để trình ký là xong nhưng thủ tục hành chính ở ta chậm thật, thôi thì món ăn mầm đá tuy lâu nhưng sẽ rất ngon

Em cũng đọc tin này trước Tết, TTH báo lãi đột biến kì này về mệnh rồi.

1 Likes

Quý 1 hạch toán tiếp 113 tỷ doanh thu bất động sản và chuẩn bị khởi công dự án tại Long Biên

TTH tiến bước chuẩn bị phá cản !

1 Likes

Vote cho MCO lên 3x và TTH lên 15 !

Hàng ngon lúc bay thì tung nóc !

1 Likes

Ôi MCO và TTH của em, canh mua thêm TTH đi các huynh ơi

TTH, CMS sắp pump mạnh !

1 Likes

Vote cho MCO lên 35 và TTH lên vượt 10 tiến đến 15 !

Đến lúc sẽ x3 !

1 Likes

Quá rẻ, xác định giá này kiểu gì cũng bay

Rung lắc tí gom cho thi vị

1 Likes

Tuần sau TTH của em xuất kích !

BCA và MCO làm vua tam sàn rồi

Còn lên nhiều, sắp tới có cả TTH

1 Likes

Canh rẻ múc ăn ngập mồm !