Chủ đề: Đánh hàng rác Liều ăn nhiều

Nhắn e Huyền hộ tao nhé

Tôi khuyên vào mẹ khoa cấp cứu xin nằm hết tháng 3 rồi ra :rofl::rofl::woman_cartwheeling:t2::woman_cartwheeling:t2::shamrock::shamrock::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman:

Chưa đến mức thở ECMO đâu.

Khi nào Huyền vào thì tao cũng vào theo . Full hàng Huyền mà :rofl::rofl::rofl:

1 Likes

@huyen141292 vào chim lợn DIG CEO L14 NVL LDG hộ tao cái. Tao xin mày đấy, ko tao lòi mòm mất

1 Likes

Múc ful DIG CEO L14 lòi mòm. Chấp tất chim lợn @huyen141292

1 Likes