CMG - kỳ lân công nghệ mới, hưởng lợi từ sóng công nghệ toàn cầu

,

CMG nay lại có phiên trần rồi

CMG khỏe mà có tí buồn quá ad ạ

Chút quà tháng 5

1 Likes

Pán thôi… bung vol rồi :grin:

Ngắn hạn thì bán được rồi. 3 cây trần còn đòi hỏi gì nữa

Còn ae nào sợ mất hàng thì giữ nhưng giai đoạn tới khả năng đi ngang tích luỹ thêm rồi mới chạy tiếp được

Target dài vượt đỉnh thời đại rồi thì nhắm mắt giữ thôi. K lo mất hàng

image
Cháu nó lại vượt đỉnh

Khỏe phết !

image

lại trần tiếp quá khủng