Cổ phiếu bán lẻ vào sóng năm 2024 - Chu kỳ ngành bán lẻ bắt đầu phục hồi

, , , , ,
1 Likes

MSN mục tiêu hết năm 2024 sẽ là 9x. Ngoài câu chuyện phục hồi theo bối cảnh của ngành thì MSN còn được kì vọng bởi làn sóng IPO - M&A.

https://nguoiquansat.vn/tat-song-2g-dien-thoai-cuc-gach-sap-bi-khai-tu-142935.html

Một thông tin tốt cho ngành bán lẻ thiết bị di động.

MSN vùng đáy lớn trong năm 2024 là 68 - 70. Về đây ACE có thể mua vào. Thanks!