Cổ phiếu bất động sản ở đáy ngày 8-11. Tăng 40% trong 2 tháng tới

Lên 1099 rồi giảm về 975 á bác?

còn giảm 6 phiên nữa

lệnh bán ra nhiều

tăng đúng 50%

sắp tới có sóng ko bác

chưa thấy giảm

1 Likes

bắt đáy

1 Likes

DIG mua giá 15,2

gom dần cổ phiếu bds đi

mọi người khỏe chứ

HÚC MÚC XÚC

DXG bán chưa

cứ giữ

cuối năm vui vẻ

VCG ổn quá

chúc mừng năm mới

TT tăng thì tất cả các ngành đều tăng theo.


Dịch vụ: cho thuê nhà vệ sinh, cho thuê nhà vệ sinh di động, cho thuê nhà vệ sinh công trường, cho thuê nhà vệ lưu động, cho thuê container vệ sinh