Cổ phiếu đã Breack, cơ hội x2 tài khoản

Hôm nay là cơ hội cuối cùng cho những ai chưa lên tàu MTL nhé. Từ phiên mai rít một mạch, sẽ ko còn cơ hội vào hàng đâu

1 Likes

Chiều nay lượng hàng đu 6 về tài khoản, lái muốn ép cho lòi ra chăng

Vét hết hàng đu theo rồi sẽ phi tiếp nhé, còn ai muốn bán thì bán nốt nhé
3 cây CE, chỉnh lại 1 cây sàn, vững bước lên mục tiêu 10k
Cơ hội cho những ai chưa có hàng múc

KMR chính thức chở lại với xu hướng tìm về giá trị thật

1 Likes