Cổ phiếu Địa ốc Sài Gòn (SGR) tăng 22% sau 3 phiên trần

vậy ác quá

2 Likes

DGC tích lũy 6 năm trời để có một cuộc nhảy vọt ăn 12 lần trong 2 năm, 2020-2022. Bạn giữ được giá này ăn 10 lần nữa thì vốn hóa có 13k tỷ, bằng vốn hóa nlg, đâu có gì là lớn nhể

1 Likes

Kaka Dgc mâm đó có em nhé!

1 Likes

chỗ nào cũng có mặt khá thật

1 Likes

Em chỉ đầu tư giá trị siêu cổ không đầu cơ lướt lái theo sóng theo lái

2 Likes