Cổ phiếu này sáng cửa tăng 300%

, , , , , , , , ,

Xấu cỡ nào cũng đã phản ánh vào giá đáy xã hội rồi. Từ giờ TVC TVB chỉ có tốt lên

Đã múc theo bác chủ, hy vọng có quà lớn

:handshake::handshake::handshake::handshake::handshake:

TVC TVB giá đáy xã hội trong khi kinh doanh tốt lên từng ngày. Dòng tiền thông minh giống như dòng nước luôn tìm chỗ trũng nhất mà đến

1 Likes

Hôm qua tôi cũng vừa múc TVB xong, đọc bài của bác xong yên tâm hơn =)))

1 Likes

Quý 1 lãi lớn. PE và PB đang rẻ nhất ngành chứng khoán. Kiên nhẫn có quà to

1 Likes

Tvc múc theo bác