Cổ phiếu Ngành Du Lịch - Siêu phẩm mới- Ngôi sao hy vọng mới mang tên Viettorist Holding

, , , ,


Cập nhập thông tin mới nhất cho ae
Nghị quyết 1 : thu hồi đc 10 tỷ từ các kế hoạch đầu tư k phù hợp để trả nợ— tích cực
Nghị quyết 2: Dừng văn bản kế hoạch phát hành để bổ sung thêm các nội dung còn thiếu…
Nguyên nhân: còn nợ cổ tức cổ đông chưa tri chả lên chưa đc phát hành—-> AE cổ đông VTD chuẩn bị ăn cổ tức 750đ
:grinning::grinning::grinning::grinning::smiley:

@Dam_Nam ngon luônn :smiling_face_with_three_hearts::smiling_face_with_three_hearts::heart_eyes:

1 Likes

kiên nhẫn chờ đợi :smiley: