CSC hành trình của một siêu cổ phiếu

Toàn anh em Fn CSC mà suốt ngày cứ nói chuyện bán nhỉ. Mình thì cứ có tiền là múc. Làm gì có Cty nào trên sàn mà vốn điều lệ có 255 tỷ (que tăm) mà lãi riêng dự án Ecogarden đã gấp 10 lần vốn ĐL, chưa kể các dự án khác. Mình đang mong đợi việc tăng vốn lên 400 tỷ. Có khi lãi nhiều quá là thưởng luôn chứ ko phải có giá 10, tỷ lệ 3:1
Giống như VNM, FPT, VIC, HDG,… ai cầm lúc công ty vốn nhỏ đến lúc phát triển như hiện tại, qua bao lần chia tách thì tài khoản nhân vài chục lần rồi. CSC ai ôm càng lâu càng lãi.

Thôi ông đừng ngồi đếm cua nữa . Gà trong này đếm lắm nên sạch lông luôn rồi .

1 Likes

Tôi có đếm đâu! Nó lồ lộ ra. Ah uh thì đếm cua. Trong pic này thật giả lẫn lộn, ko biết đâu mà lần :slight_smile:

1 Likes

Đúng chuẩn trải qua chiến trận

Vùng này nghỉ tích luỹ là đẹp, rồi phi tiếp 8x tính tiếp

Lúc 14h29 thấy tham chiếu tưởng vẫn ló dc cái đầu khỏi hang =]], ai dè đỏ ATC :v, định mệnh :((((

1 Likes

Đường võ nguyên giáp và khu dalia

2 Likes

CSC nếu đi ngang ko sụp khúc này, có lẽ lại phải để dành hàng chốt vùng 8x rồi, hé hé

Thò đc ra 2 ngày lại chui vào hang hết rồi.

Mình có lựa được phẩn Review BCTC Quý 2 trên diễn đàn. Xin phép tác giả chia sẻ để mọi người tham khảo
REVIEW CSC – QUÝ 2/2022

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH
Kết quả hoạt động SXKD của CSC trong Q2/2022 được tóm tắt như sau:
• Doanh thu tăng 886% đạt 562 tỷ so với 57 tỷ cùng kỳ;
• LN gộp tăng 2,160% đạt 226 so với 11 tỷ cùng kỳ. Biên LN tăng mạnh từ 18% lên 40%;
• Chi phí bán hàng là 47 tỷ (cùng kỳ, phát sinh không đáng kể khoảng 200 triệu);
• LNST tăng mạnh, đạt 134 tỷ so với 1.4 tỷ cùng kỳ;
Trong đó LNST của công ty mẹ đạt 97.8 tỷ so với 1.2 tỷ cùng kỳ;
• EPS tăng gấp 70 lần (4,289 so với 59 cùng kỳ)
Tổng kết 2Q đầu năm 2022
• Doanh thu tăng 507% đạt 862 tỷ so với 142 tỷ cùng kỳ;
• LN gộp tăng 1,645% đạt 328so với 19 tỷ cùng kỳ. Biên LN tăng mạnh từ 13% lên 38%;
• Chi phí bán hàng là 66 tỷ (cùng kỳ, phát sinh không đáng kể khoảng 200 triệu);
• LNST tăng mạnh, đạt 190 tỷ so với 3 tỷ cùng kỳ;
Trong đó LNST của công ty mẹ đạt 142 tỷ so với 2.8 tỷ cùng kỳ;
• EPS tăng gấp 44 lần (6,230 so với 137 cùng kỳ)
Doanh doanh thu 2Q đầu năm 2022 tăng rất mạnh gấp 5 lần cùng kỳ. Báo cáo tài chính hợp nhất của CSC hiện đang không trình bày thuyết minh chi tiết các khoản mục của báo cáo kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, với biên lợi nhuận gộp 38% có thể thấy trong kỳ CSC có sự tăng trưởng lớn của doanh thu BĐS mảng có biên lợi nhuận gộp lớn hơn nhiều so với doanh thu Xây dựng. (2021 biên lợi nhuận gộp của BĐS là 40%). Doanh thu của dự án Ecogarden tăng mạnh và đều qua các quý.
Do đó LNST của CSC tăng mạnh. Điều này dẫn đến EPS năm 2021 tăng gấp 44 lần so với cùng kỳ.
Sự tăng trưởng doanh thu và LN vượt bậc của CSC trong 2Q/2022 là nhờ doanh thu của dự án Ecogarden. Dựa vào số dư hàng tồn kho và khoản người mua trả tiền trước (dưới đây), chúng ta có thể kỳ vọng sự tiếp tục tăng trưởng của CSC trong 2Q cuối năm.
BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN
Tại ngày 30/6/2022, Tổng tài sản của CSC giảm 2%, đạt 2,313 tỷ so với 2,355 tỷ đầu năm. Trong đó, đáng chú ý:
• Tiền và các khoản tương đương tiền, tiền gửi ngân hàng tăng 68% đạt 433 tỷ so với 258 tỷ cùng kỳ.
• Hàng tồn kho giảm 12%, đạt 1,360 tỷ so với 1,543 tỷ đầu năm >> giảm chủ yếu là chi phí phát triển dự án Ecogarden đã được ghi nhận doanh thu trong kỳ.

Tại ngày 30/6/2022, Tổng Nợ phải trả giảm 14%, đạt 1,667 tỷ so với 1,931 tỷ đầu năm. Trong đó, đáng chú ý:
• Người mua trả tiền trước ngắn hạn tăng 1%, 465 tỷ so với 461 tỷ đầu năm >> chủ yếu là khoản người mua thanh toán tiền mua BĐS Ecogarden nhưng chưa ghi nhận doanh thu. Mặc dù đã ghi nhận 800 tỷ doanh thu trong kì số dư này vẫn tăng nhẹ nên chúng ta có thể đón chờ một báo cáo kết quả kinh doanh rất triển vọng trong nửa cuối năm 2022 từ việc hạch toán doanh thu khủng cho Ecogarden.
• Vay nợ giảm 17% (505 tỷ so với 607 tỷ đầu kỳ) >> chủ yếu đến từ việc hoàn trả các khoản vay đến hạn của ngân hàng.
• Phải trả khác (ngắn và dài hạn) giảm 58%, đạt 88 tỷ so với 210 tỷ đầu năm >> trong đó, chủ yếu giảm liên quan đến số dư khoản hợp tác kinh doanh với Công ty Ivland .

 Hệ số thanh toán hiện hành (TS ngắn hạn/Nợ ngắn hạn) là 1.6 (so với 1.5 của năm 2021) >> tốt
 Hệ số Nợ/Vốn CSH là 2.5 (so với 4.6 của năm 2021) >> hệ số giảm mạnh khi CSC đã bắt đầu hạch toán doanh thu cho Ecogarden.
 Hệ số Vay/Vốn CSH là 0.78 (so với 1.4 của năm 2021) >> hệ số giảm và đang ở mức thấp >> tốt
Nhìn chung, tình hình tài chính của CSC được cải thiện đáng kể trong 2Q đầu năm 2022, chủ yếu đến từ việc ghi nhận doanh thu và dòng tiền từ dự án Ecogarden
DÒNG TIỀN
Lưu chuyển dòng tiền trong 2Q 2022 của CSC đáng chú ý:
• Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh dương 272 tỷ (cùng kỳ âm 604 tỷ)
• Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư dương 4 tỷ (cùng kỳ: dương 124 tỷ)
• Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính âm 101 tỷ (cùng kỳ: dương 336 tỷ) >> chủ yếu là hoàn trả các khoản vay đến hạn dựa vào dòng tiền từ dự án Ecogarden
• Lưu chuyển tiền thuần trong năm dương 1785 tỷ (cùng kỳ: âm 142 tỷ)
Nhìn chung, lưu chuyển tiền tệ của Tập đoàn rất tốt trong nửa đầu năm 2022 Dòng tiền từ bán BĐS dự án được sử dụng để hoàn trả các khoản vay, giảm hệ số nợ.
NHẬN XÉT CHUNG
Kết quả kinh doanh và tình hình tài chính trong 2Q đầu năm 2022 của CSC rất tốt và vượt trội so với 2021. Chúng ta có thể tiếp tục có một kỳ vọng lớn về doanh thu, lợi nhuận trong nửa cuối năm 2022 từ việc tiếp tục hạch toán doanh thu từ dự án Ecogarden.

2 Likes

Tem của An à…đu giá 130k-140k nhiều lắm

…Chân thành… :rofl:

1 Likes

Thật hả?

thật chứ :slight_smile:

Chân thành là ớn luôn…đu đỉnh 130-140 mát lắm

1 Likes

Kkkk, lâu lắm ko thấy Cobe ấy lên diễn đàn nữa

1 Likes

Người ta hô chân thành thế kia, nỡ lòng nào ko đu :laughing:

Thích đua không .

Đua hay đu?

Quân tử đắn đo quân tử dại, quân tử làm đại quân tử khôn.

1 Likes