CTCP Xây dựng và Sản xuất Vật liệu Xây dựng Biên Hòa (UpCOM)

Ảnh chụp màn hình 2024-07-01 150446
lại làm quả 19,5 tỷ VND giá thỏa thuận trong phiêu đầu tháng 7. Qúa nét #VLB

Nên chọn cổ phiếu ngành nào để đầu tư dịp cuối năm? #VLB