CTD - Thay tướng, liệu có đổi vận?

thanks add. đang chờ miền đất mới cảu add. khi nào có nhà mới tab mình vào với nhé add.

2 Likes

okila