Đàm đạo trước tuần mới : Tọa sơn quan hổ đấu

, , , , , , ,

Đang mong lãi đầu ra giữ đc như này là tốt rồi

1 Likes

Đầu tư công thì trị giá ký và sau khi hoàn thành nó bị lúc vừa làm vừa rơi mất 70% giá trị

1 Likes

Hiện Bình Dương đang tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện, thỏa mãn nhu cầu của nhà đầu tư nhằm tăng cường hợp tác, khai thác thời cơ để chủ động đón dòng vốn FDI mới.

Đầu tư công bọn xây lắp là bọn làm thuê. Sóng ly ti thôi. Bọn Đất cát quanh khu DTC mới ăn to. Mà lại chả mất đồng mẹ nào làm đường. Đất x2 do hạ tầng thay đổi. CÔNG THỨC GIÀU:
Đất cát to.Triển khai dự án tốt. Đầu tư công đường về đẹp. Lùa dân vào bán hàng nhanh. Ra sổ phút mốt. Ôm là giàu
Hiểu được điều đơn giản này. Chấp hết sách tây sách ta sách tầu chart chủng.


Lợi suất TT CP VN giảm

1 Likes

Như tiêu đề topic, hôm nay chúng tôi không làm gì cả

Không bất ngờ lắm nhỉ ACE