Đảo chiều tăng mạnh những phiên tới theo chỉ báo Trianglegoku

, , , ,

Hê hê

Mời ae :teapot::tea::tea::tea:

3 Likes

Cùi quá chốt hết phần mua trước rồi, còn phần mua hôm qua thì chịu, hehe. Tin tốt quá trời mà ngấm chưa kịp hay sao ấy. Có tiền cà phê, trà thoải mái.

1 Likes

Uptrend mới, siêu lạm phát

1 Likes

Anh em nhà gián đâu hết rồi . mà toàn công . với đại bàng thế kia :tea:

Gián vượt vũ môn hóa đại bàng với chim công hết rồi Chanh ạ!

1 Likes

Mới tậu được đũa thần :grin:

Chim lửa nha

Chuẩn bị làm tý

1 Likes

Ngon

:teapot::tea::tea::tea::tea::tea:

1 Likes


@all :tea:

Hello

Cúc cu … :tea:

2 Likes

Giờ em mới ngó thị trường, sao đỏ nhiều vậy bác :sweat_smile:

Nắm kỹ thuật mà còn hỏi.

Dạo này đi chơi suốt không có ngó bảng

1 Likes

Ngó xem nay thị trường thế nào, đang kẹp SSI mua thêm. May hôm thứ 6 chốt được hàng cũ giá đẹp. Đang dòm đầu tư công mà thấy nó yếu quá.
Nhà cái bơm đầu tư công vậy mà sóng không có nổi thì mấy ngành khác sao lên.

1 Likes