💰 DCM - Tích phân!

https://markettimes.vn/trung-quoc-cam-xuat-khau-nhat-ban-sot-sang-tim-den-mot-bau-vat-cua-viet-nam-xuat-khau-tang-3-chu-so-nuoc-ta-thu-ve-hang-tram-ty-dong-57590.html

Có chạy kịp cùng anh DPM không?

1 Likes

Nhật là thị trường xuất khẩu mới theo một tầng ý nghĩa khác.

DCM bán nhiều giá giảm trong khi DPM tím cứng từ sáng.

Sản lượng xuất khẩu phân bón của Việt Nam sang Nhật Bản 4 tháng đầu năm 2024 tăng vọt so với cùng kỳ.

Khảo sát xuất khẩu phân bón của Việt Nam đầu năm 2024

DPM đang leo rank vượt lên so với DCM


Tích cực xuất khẩu đi Nhật

Kết tuần, thị giá của DCM lại nhỉnh hơn DPM một chút xíu. Cuộc đua giữa hai cổ phiếu này khá thú vị.

N: New

Từ từ rồi sẽ đẹp. Đang form tích lũy để tăng giá.

Hàn Việt mới về DCM mà đã chuyển biến từ lỗ thành lãi được rồi thì các quý sau còn lãi tăng nhiều nữa.

1 Likes

Tích lũy xong.
Từ nay bay.

1 Likes
1 Likes