DGC – thiên đường còn xa nhắm

Ngày 16/5 sunsir báo giá P4 là 20.000 CNY/tấn, còn sàn thượng hải kí kết hợp đồng ở mức 19.100 CNY/tấn.

Ngày 17/5 sunsir báo giá P4 là 20.000 CNY/tấn, còn sàn thượng hải kí kết hợp đồng ở mức 18.733 CNY/tấn.

Ngày 18/5 sunsir báo giá P4 là 20.000 CNY/tấn, còn sàn thượng hải kí kết hợp đồng ở mức 18.683 CNY/tấn.

Để Mị nói cho mà nghe
Ngày 22/5 sunsir báo giá P4 là 20.000 CNY/tấn, còn sàn thượng hải kí kết hợp đồng ở mức 19.583 CNY/tấn.

Y như rằng. Điểm hoà vốn P4 là 18k , cho nên khi giá về tới đó là các doanh nghiệp P4 ngừng sản xuất. Đặc biệt vào cuối mùa khô nên ko nguồn thuỷ điện rẻ tiền càng tiện bảo dưỡng máy móc. Có vẻ như 18.683 CNY/tấn ngày 18/5 chín là giá đáy

Cũng hóng bh dgc có sóng, chắc quý 4

Quý 4 mới mua thì DGC giá 90-100 rồi, đang kẹp phân bón DPM giá 32.5 :joy:
phan-bon-quy-3_102296

z4299463581171_f06a0dcde0fa8a843bdb2e2b5450397f

nay chưa cập nhật giá p4 hả cụ

1 Likes

Ngày 24/5 sunsir báo giá P4 là 20.900 CNY/tấn, còn sàn thượng hải kí kết hợp đồng ở mức 19.933 CNY/tấn tăng 1.36%.

Rốt cuộc đến hôm nay sunsir cũng ko kìm nổi nữa nên tham gia vào tăng giá P4

2 Likes

Ngày 26/5 sunsir báo giá P4 là 20.900 CNY/tấn, còn sàn thượng hải kí kết hợp đồng ở mức 19.933 CNY/tấn .

Nguyễn Y Vân

Giá p4 tàu nay đã lên 21.900 rồi cụ Huyen141292

1 Likes

Ngày 29/5 sunsir báo giá P4 là 21.900 CNY/tấn, còn sàn thượng hải kí kết hợp đồng ở mức 20.250 CNY/tấn.