Diễn văn trước trận đánh 16.03

bro mới hô hôm qua thì bọn em mới xung phong mà. Chưa gì đã giải phóng rồi sao. Tự tin hold.

chuan bai :sweat_smile:

Hồi Dig là để Bán mau

1975 là đỉnh mới của VNI 2025
Sau đó là hòa giải hòa hợp

2025 moi nang hang a cu :grin:

lần này chọn nhóm nào đây bác?

chạy té khói tuần rùi hêtz . hàng vác bán như tháo cống. nhỏ lẻ bán oanh liệt

1 Likes

Em liều mình múc sáng nay. Bây h tim đập chân rung. Mong các anh thương tình. :face_holding_back_tears::face_holding_back_tears::blush: