DIG - Hành trình vốn hóa về 50K tỷ

Em kẹp từ 12.x đến giờ mà bác
image

Chủ tịch đi họp về múc mạnh
(Chủ thớt vest đen nhé ae)

bác này mua được sớm nhỉ. Tôi vào từ khi himlam gop vôn

múc giá này được không cụ

Mấy con MiD cap này chán nhỉ

Dài hạn múc vô tư nhé bác. 3x còn rẻ lắm

50K tỷ mà nghe cứ như 5 tỷ ấy