DIG - Hi vọng đã bị dập tắt


Mua thổ k bao giờ lỗ cứ dig mà xơi thôi

Anh tuyền bố các chim lợn tuần này Dig sẽ có 1 cây Trần nhé. Kkk.

Theo sóng mà ăn, giờ chim chuột gì nữa các cụ

Con trang mõm lol chim lợn mà éo có giá sàn để múc là sao, vô vị thế

Trang mõm mất công lập pic dìm Dig mà nó đéo đỏ sâu để anh múc. Bới tiếp xem còn võ gì ko dở hết ra đi Trang chứ thế này thì sức em rẻ mạt lắm, đéo đc cái việc gì.

1 Likes

Ngu thì ngu 1 mình là được, đừng rủ người khác ngu cùng bác ơi.

cú có gai Trang không lỗ chim lợn như cẹc… lập nhiều píc vào mà khg làm dc việc là anh bảo thằng Lệ 198x thông cho nát đýt

Kkk đã bán giờ phải xúc lại lỗ cái phí :laughing::laughing::laughing:
Mai còn đâu :))

1 Likes

Chúc mừng ae dang cầm dig.sau nhiều phi

Sau nhiều phiên bị hiếm dâm rất dã man,lòi cả dig,dig đã dc thả tự do

Trang cú giờ phải sửa tiêu đề pic thế nào cho phù hợp chứ nhà em người ta tưởng cái hố xí ae họ vào họ ỉa đầy nhà em rồi. Thối quá !

1 Likes