Đỉnh cao!7 lí do giá đất tăng miệt mài

thằng mĩ cũng thế.phải dòm mức tăng ls nếu thất ngiệp đông. :laughing:

Bds đi bụi thì các ngành khác đi ăn xin

1 Likes

3887 trẻ em dc sinh da 1 ngày.
1866 người đai 1 ngày. :laughing:
sắp có cd 100tr. :laughing:

mấy anh hiểu vde thế nào?
2000 người.ta gép 2 người lập 1gd.1 ngày cần 1000 nhà.1 năm phải thêm 365.000 nhà đó.kkk. :laughing:

mấy ông chiên da tính cầu nhà bằng cthuc nào?anh đéo cần biết.chắc phải cốt.sin.ơ mê ga mới khó.mới doạ dc Gà.:laughing:

1 Likes

TQ cho khách sang VN đông rồi ngành du lịch sẽ kéo theo ngành BDS phát triển. Kinh tế VN sẽ tốt mà
Chính phủ quyết tâm như vậy trong việc đẩy lùi tham nhũng, lũng loạn thị trường CK. Thay CT, PCT UBCK. Muốn đưa KRX vào TT. Cứu BDS. Sửa luật đất đai. Sửa luật trái phiếu. Giảm lãi suất điều hành
Những thứ tốt đó thì CK là thước đo của nền kinh tế phải lên thôi
Chưa kể các quỹ quay lại đổ tiền quá mạnh mẽ

2 Likes

lại bảo hcm.muốn đấu thượng hải.bán là mất.kkk.trọ đông.:laughing:

1 Likes

hệ quả cs tiền tệ?pháp lí lâu?mấy anh càng giầu hơn.đợi múc mấy con nợ bán hạt dẻ.kkk. :laughing:

1 Likes

Chỉ báo vùng đáy

2 Likes

Chuẩn anh BacKieuPhong! :wink:

2 Likes

qui luật? :laughing:

thêm 1 qui luật.đất sốt trước chứng. :laughing:

1 Likes