DL1 Siêu cổ phiếu Penny tăng trưởng - Tài sản hơn vốn hóa hàng chục lần

Cổ phiếu như em váy trắng có phải ngon không :yum: :yum: :yum: :yum: :yum:

2 Likes

Nay không tím được hơi phí

Cái gì đến rồi cũng phải đến. Lên 2x thiên hạ lại lao vào tranh cướp khen ngon. Mà thật sự thì ngon thật. Giá hiện tại đang cách giá trij sổ sách rất xa

Căng… đặt trần định làm tí mà không khớp.

Nay xanh lại ko bác chủ? Hôm qua chỉnh mạnh rồi!

Sang tuần liệu có vượt 5 không các bác

1 Likes

Vượt nền 4.5-4.7, đích đến tiếp theo 6.x

1 Likes

Sang tuần hy vọng đánh chiếm mốc 6 luôn bác chủ :+1::+1:

4.9-> 5.3 thôi nào