Đôi khi lỗi hẹn một giờ, mỗi tờ A4 mà phải đợi chờ 2 năm ? Hoa đào nở đúng mùa xuân

Đã có giá giao đất gd2,khả năng sắp mở bán gd1!


Tin hot

1 Likes

Tin mới

Gấp rút công đoạn cuối cùng trước khi mở bán siêu dự án!
31.8
31.8-1

Hiện giá đất BCH khoảng 20-25tr/m2,tương lai giá đất hàng năm vị trí đẹp vẫn còn tăng,vậy nhiều cổ vào chu kỳ vài năm mới có khả năng tăng 5-10 lần.Rẻ hiện tại,rẻ cả tương lai,vậy mới là siêu kỳ vọng

Gấp rút

z4664663546009_7321759a1bb9fa0293c0a11295229390

a7

Khảo sát

1 Likes

A7
image

3 Likes

Th.ằng ng.u

Thằn.g Bình ng.u như con ch.ó ấ.y. M bớt sủa nhăng trong room 1970 hộ t cái. T xiên chết con đũy m.ẹ m giờ :joy:

Bao nhiêu ae nhảy lầu , gia đình tán gia bại sản vì ■■■ hô ae vào con DIG ngay đỉnh 110 nhé Bình lo, ■■■ còn dám mò mặt lên đây lùa tiếp à ?

Thằng Bình này ngu như ch.ó toàn sủa nhăng