💥 ĐTC : LCG, VCG…& Thuỷ sản : tôm, cá & Điện : vào sóng cuối năm

Ôm cây phải có lá có quả thì còn tạm được .ai lại cây khô trụi lá thì mệt mỏi rồi :smiley:

Gần đây nàng có vào cổ phiếu nghành điện không vậy . nó khỏe và phi tít quá :smiley:

1 Likes

Kỳ vọng mai các em ĐTC + thuỷ sản up đẹp

KCN , thép rồi

Mai đến ĐTC ?

1 Likes

LCG trúng thầu nè bà con

https://vietstock.vn/2023/11/lcg-thong-bao-trung-goi-thau-so-1-du-an-tan-phuc-vong-phan-737-1123899.htm

Thuỷ sản cá tra

Hôm nay BĐS lại phi mạnh

1 Likes

LCG là DN hiếm hoi trong ngành XD không vay nợ
Thị giá còn thấp hơn bv

Cp như vậy p/b tầm 1.5 theo mặt bằng chung thì hợp lý

:blush:

1 Likes

Xếp hàng Test đỉnh tháng 9 hết nhé bác

1 Likes

Mai các anh cho LCG tốc váy? Hihi

Sân bay LT

Tham khảo

Dệt may