EVG - giá rẻ bất ngờ- săn ngay tầm tay

Nghe nói gió đông chuẩn bị về cuối năm EVG giá 2 con số nhé

1 Likes

ĐỘI QUÂN axyz đè quay tay kinh vại không vội kiểu gì giá cũng 3 con số thu bộn tiền dự án

1 Likes

đóp xong quay tay đè giá cú củ từ thôi kệ bọn lái nọn

té thôi lái tham lắm khi nào vượt 10 thì vào

— Gộp bài viết, 1 phút trước, Bài cũ: 12 phút trước —

— Gộp bài viết, 2 phút trước, Bài cũ: 3 phút trước —
lái tham bỏ đi lên 3x thì mua kiểu gì cũng lên 100k có chờ được không em
— Gộp bài viết, 2 phút trước —
còn chịu được thì ôm 1 năm x 20

— Gộp bài viết, 1 phút trước —lái ceo dig trước đây đạp evg mới có hàng​

— Gộp bài viết, Vài giây trước —

— Gộp bài viết, Vài giây trước —

chỉ có thể lái ceo dig trước kia đạp ăn hàng ai chịu được thì x 20

[té thôi lái tham lắm khi nào vượt 10 thì vào

— Gộp bài viết, 1 phút trước, Bài cũ: 12 phút trước —

— Gộp bài viết, 2 phút trước, Bài cũ: 3 phút trước —
lái tham bỏ đi lên 3x thì mua kiểu gì cũng lên 100k có chờ được không em
— Gộp bài viết, 2 phút trước —
còn chịu được thì ôm 1 năm x 20

— Gộp bài viết, 1 phút trước —lái ceo dig trước đây đạp evg mới có hàng​

— Gộp bài viết, Vài giây trước —

— Gộp bài viết, Vài giây trước —

chỉ có thể lái ceo dig trước kia đạp ăn hàng ai chịu được thì x 20](https://www.youtube.com/watch?v=1G9HNT1g3JA)

chiu được lái đè x 20 lần evg

thế là té hay ko té bác

Lái EVG là loại lái bẩn bựa nhất luôn bác ạ :(.

Anh em chịu khó đây là giai đoạn, gom đè liên tục như vậy mới mong vượt 7

hôm nay ace rụng hàng ác liệt thật

EVG 500k là rẻ rách

1 Likes

những ông mua hôm thứ 6 cut loss mạnh

hàng trong dân vẫn còn nhiều lắm, cần phải điều chỉnh tích lũy quanh giá này

với lại BĐS vẫn đang còn rất nhiều khó khăn vướng mắc chưa được tháo gỡ , đặc biệt là khoản trái phiếu và nợ vay. Dự kiến phải đến nửa cuối 2024 thị trường BĐS mới ấm lại được

sắp đi tới biên độ thu hẹp nhất. ko biết sẽ break lên hay xuống

xem dòng tiền vào

Nhiều bác có vẻ không hiểu sao vì sao EVG tiếp tục bị cảnh báo nhỉ.

Không phải EVG có vấn đề hay báo cáo tài chính EVG có vấn đề. Tất cả đều không có vấn đề gì cả.

Vấn đề là bị cảnh báo thì có 2 nguyên nhân cơ bản:

1/ EVG ký hợp đồng kiểm toán sau ngày 31/12/2022 nên cty kiểm toán không kiểm kê tài sản (tiền, hàng tồn kho…) được tại ngày 31/12/2022 để làm số dư đầu kỳ 1/1/2023. Đáng lý vấn đề này đã được khắc phục khi ra báo cáo soát xét 6 tháng rồi. vì thời điểm 30/06/2023 thì cty kiểm toán đã kiểm kê được tất cả tài sản của EVG.

2/ Do quy định hiện tại cấn nhắc, vì không kiểm kê được tại ngày 31/12/2022 thì ngày 30/06/2023 đã kiểm kê thì số liệu tại kỳ báo cáo 30/06/2023 đã ok rồi.

Tóm lại là EVG lỡ dại khi ký hợp đồng kiểm toán sau ngày 31/12 thôi. Đây là bài học không chỉ cho EVG, mà tất cả các cty niêm yết trên sàn.

1 Likes

chuẩn bác ạ