Fit - mục tiêu 44.6 vẫn còn 122% tính từ bây giờ

Kéo lên như flc thì mới ngon

Hàng ngon ăn lồi mồm

image
Còn đi ngang trong vùng 10.x-14.x ít nhất 2 tháng nữa.

phải đợi gom hàng xong thì mới chạy, con này mới chạy 2 nhịp năm ngoái mà, mình ăn dc 1 đoạn từ 5-10, h vô chắc hơi sớm nhỉ

còn bác nào ôm em nó ko, nay bắt đầu lên rồi, target 14 về bờ

Fit mỗi vòng là ăn gần tăng giảm biên rất lớn…x2… nhưng xúc tiền to dễ tăng xông…

Thôi thì xác định bỏ chút tài khoản đánh bạc… cứ trần là múc…lái quay tay sốt quá