GAME PT khủng VEF

Số nhiều nên a/e giải không hạn chế time. Chỉ là không được sai một lượt nào hết …
Chép đề mai cafe sáng … bánh mì hay bánh bao tự thưởng nhé!
P/s : chơi khó thì bài 2 ( thử) bỏ luôn 3 con số 8 … Haha.

2 Likes

Nói khó → NaK giải một lượt đã xong.
Còn bài GỐC thì … mất 4 ô ly kẻ đẹp đẽ : chưa xong!

P/s : đề … xuất mới từ bài 2 : thay ba số 8 đó → 3 …

Chiều qua em chép đề, sáng nay cafe rồi giải bài ạ.

1 Likes

thì tui cũng cafe. Hồi 4g sáng. Quần hai lượt nữa … Chịu, vì đầu đang nghĩ tới bài Q&A … viết/post đó. Nên chả có bánh bao/mì thì tự phạt … bởi giải chưa được bài gốc!

1 Likes
1 Likes

Ko quá khó / NaK giải với 2 con số 8&3 … của @bebeo.
*@dragon65 : Thông tin đưa link dài, nên khó cho người đọc số đông.
P/án phát hành có bảo lãnh … là 1 chú ý. G. hứa hẹn sôi động / time dự kiến trọn năm nỳ đóa!

P/s : Kỳ thực khi NaK tui mở G. cũng nằm trong dự báo. ĐH với SH chủ 1 mối thì khó có chuyện không thành công. Bạn xem topic mới, mở qua thì NaK còn đi xa hơn : G. mở, ngõ đường nó sẽ “chạy” thế nào …

1 Likes

VEF NaK đã có hàng!

Ảnh : chỉ minh họa!
image

  • Giá th/chiếu mai 104,x k đồng!
2 Likes

Chiều nay NaK bán chốt 1 tỉ lệ nhỏ VEF / 2 TK có hàng …

image

  • LÃI $ của G. khủng : báo cáo CÓ rồi nhá.
2 Likes