HDC: Rủi ro rớt hơn 26% vốn hóa chạm 29.2 ngàn/cổ

Giờ thành cổ đánh đấm chán nản

lạc quan lên bạn

giờ nhìn định giá và tiềm năng còn mỗi dòng bđs là từ đáy đi lên thôi. Đoạn này mới đúng nghĩa investor

Cứ nhìn anh cả VHM sẽ thấy, toàn siêu dự án to đùng, p.e = 6, p.b hơn 1 tí. Chả nhẽ lại bán đi mua mấy con bán lẻ ck dầu khí định giá cao vút vì mấy cái kì vọng hão à ae?

theo bác BDS nói chung và HDC nói riêng trong 6 tháng cuối sẽ như nào ạ

1 Likes

theo mình thị trường trong ngắn hạn còn giảm thêm, sau đó sẽ tạo đáy và hồi lên

1 Likes

tks bạn chia sẻ thông tin

1 Likes

cảm ơn bác nhé

k có chi, cảm ơn bạn

1 Likes

Hết ngon rồi các anh ek

Lợi nhuận Quý 1, 2 mới đạt đc 50 tỏi, đc 10 KH lợi nhuận cả năm. Lợi nhuận quý này mà không hạch toán Đại Dương thì có mà đi bụi!

1 Likes

tương lai sẽ không quá bi quan đâu, yên tâm

1 Likes

up

HDC vào giá nào được vậy bác?

1 Likes

giá vào tốt là 30, nhưng hiện không còn nữa thì điểm vào sẽ khó khăn hơn, ai xứng đáng thì mình sẽ chia sẻ thông tin này ạ

1 Likes
1 Likes

hdc sắp tới con tăng k ạ

2 Likes

HDC còn tăng bạn ơi

1 Likes

Dig có vẻ căng chưa cậu