HHV ( giá mục tiêu 28) - LCG (giá mục tiêu 26 ): trúng thầu dự án tỷ USD

Múc

Không ngờ LCG ngày nào giao dịch cũng cả chục triệu cổ mà không thấy cổ đông đâu nhỉ, thế này hàng hết trong tay lái rồi. Tôi đoán không nhầm thì năm nay kiểu gì cũng phát hành thêm. Năm 2022 phát hành thêm không thành công cho a Nghĩa thì năm nay kiểu gì cũng thành công

Chiến thần + binh tiên

Vol to phân phối mà các bác, vol nhỏ lại may ra mới chạy đc

To nhỏ gì đợi DHCD sẽ có giá 18

Mày học 7 nổ à

1 Likes

Nổ cái thằng cha mày ah, bố con nhà mày nổ chứ đéo ai nổ. TCM còn lên 8x thì LCG 5x có vấn đề gì nổ như 7 tao cũng muốn được theo ấy đồ ngu

Đừng cãi nhau làm gì, cứ chờ thời gian đi