ICG - Vĩnh Tuy 2 "Hợp Long" kỷ nguyên mới bắt đầu, lộ diện đối tác đặc biệt!

icg ngon

Thời tới rồi…

2 Likes

ICG đừng có đùa…

1 Likes

ICG có vai trò gì đấy anh?

Giờ chưa vội tiết lộ, đất và dự án không ăn thì sớm muộn cũng có tập đoàn to tướng họ thâu tóm…đơn giản nó vậy.

1 Likes

Mấy nay bác nào cứ bán thế.

2 Likes