IDC - tổng Idico - chính thức về SSG group ....kỷ nguyên mới bắt đầu

có khi chủ topic out rồi a e ngồi gồng lỗ thôi:D

tôi đã nói các ông mãi rồi, các ông bị lừa hết rồi =)). IDC ngon thật, nhưng BDH như vậy thì khó chơi lắm. Cổ đông nhỏ lẻ chỉ là cỏ rác thôi

2 Likes

IDC chán vãi nồi loanh quanh 38-39

1 Likes

nghỉ thôi đánh gì con này tào lao

Giữ ở mức tầm này, nhắm những cổ phiếu mạnh mua vào thôi chứ trông nó lên làm gì

:smiley: “Tôi sẽ chỉ cho bạn cách làm giàu. Hãy sợ hãi khi người khác tham lam và hãy tham lam khi người khác sợ hãi” - Warren Buffett. Bạn tham lam hay bạn đang sợ hãi.

Mấy hôm trước thanh khoản teo tóp. Tưởng lái IDC hết tiền.

1 Likes

Vẫn còn nặng mông lắm,

break sẽ thanh thoát hơn

1 Likes

Break qua 41 rồi, chờ break tiếp 43 nhỉ

1 Likes

Tôi trở lại với các bác rồi đây

1 Likes

Cuối cùng thì cũng chịu break :money_mouth_face:

Bác về vãi cả đúng lúc :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:

den xem hang t 2.5 ve duoc hap thu the nao roi tinh

Đánh break IDC thì nát người