--KDM con hàng A7 đang tranh giành

Còn nghe đâu chủ tịch mới tái cơ cấu nên năm nay lãi đột biến mấy chục tỏi giờ kdm khó mua rồi nên xem xét xúc con vc7 hàng a7 tạo đáy ở đây rồi

2 Likes

Tái cơ cấu mảng gì lãi vậy bác

như L14, LFI

Mua rất quyết đoán


xúc thêm VC7 kdm cứ để đó chạy thôi, nhịp này VC7 lên 4x. Book lợi nhuận khủng quý 3+4. phát hành thêm giá 10k tỷ lệ 1:1 nâng sở hữu IUC lên 51% game chồng game

Thế ngon bác ạ. Xem lại mấy năm rồi toàn mém lỗ giờ thế là quá đột biến

A7 và đồng bọn nhẩy vào thì nhỏ lẻ nên tránh thật xa, đừng có vào mà ăn bô của bọn nó. Giờ con mang 7 vào hô hào nữa thì đến chịu

doanh nghiệp ngon là tăng thôi. A7 giờ hô có ai nghe đâu :slightly_smiling_face:

Nay e the nao

Kdm không cần để ý nữa cứ ce suốt thôi, a em xem xúc vc7 đáy mới là 26 rồi, quý 3+4 book lợi nhuận 70 tỷ để thực hiện game phát hành thêm giá 10. Vc7 là phiên bản của csc, api năm 2021

Trâu bò phết


Vãi A7 múc KDM ah thế này thì yên tâm giữ lên 5x

Khoẻ quá khoẻ, vni đỏ lòm vẫn tím

Nay thì sao

E này thấy khoẻ hơn thị trường chung

hàng a7 nó phải thế, xúc tiếp VC7

Hôm qua cũng mạnh phết

KDM trước mắt 25, vc7 35 thẳng tiến xúc là có ăn

Kdm nó như vẫn còn gom chưa đánh round

Tuyệt phẩm vni là đây