Khối ngoại đang múc CEO cật lực

, , , , ,

Thứ hai lại đua lệnh rồi.

1 Likes

Vẫn cứ là BĐS thôi.

Fed ngừng tăng, LS điều hành giảm, tiền rẻ. Thời tới, cản ko nổi nữa rồi.

NN vẫn mua nhiệt tình

Lái DIG và CEO vẫn là ông trùm.

1 Likes

Hiện tượng DIG bị cướp hàng hôm thứ 5 là dấu hiệu Cá Mập đã ăn hàng

1 Likes

Đánh ae rụng hết chứng

1 Likes

Mọi khó khăn đã qua. Ngồi yên hưởng lợi thôi. Nỗi sợ 2022 đã qua.

1 Likes

Một triệu tỉ để trong nhà bank, một đống giấy lộn khi không đưa ra được để SX, KD. Ngu người

Chính phủ điều hành như cái gì. Quá sợ lạm phát

Đất nước ta chưa bao giờ có được vị thế như ngày hôm nay. :upside_down_face:

1 Likes

Cuối năm sẽ hạ lãi suất nữa.

1 Likes

Lãi suất cao, ĐTC cũng khô máu.

Bọn Mỹ bây giờ ko dám dọa nữa… Dọa nữa nó bỏ USD qua BRICS luôn.

Làm gì bây giờ.

Xúc đất mà no