Khối ngoại đang múc CEO cật lực

, , , , ,

Bank hẹo, thế giới trú vàng, vàng tăng. Việt Nam ta cũng nhảy vào vàng trú ẩn nhưng vàng vẫn thất thường. BĐS sẽ là nơi trú ẩn dài hạn.

Điều chỉnh sâu, đau thương thật nhưng nó sẽ lầm lũi đi lên. Thế giới xấu, điều chỉnh. Ta xấu đã điều chỉnh 35% và sideway gần năm rồi. Bây giờ ta sẽ rũ áo đi lên. Nhặt dần thôi.

1 Likes

Dồi vẫn oẳng

Oẳng làm gì cu

Oẳng ẳng ẳng, ghét mấy thằng hô hào, lặng im mà múc, có lìn tiền mà hô, đi cày quốc grab mua mấy con cổ rác dig về trùi dít nào

Săpts tới phát giấy tha hồi lau dít nhá