Không diệt, không sinh, Đừng Sợ Hãi

đỡ sợ rồi mọi người ơi! Nhưng tài khoản vẫn âm hơi nặng. Hic, cần nhiều hơn 5 phiên 30 điểm nữa!

8 Likes

đợi chỉnh vài phiên rồi múc là ngon!

6 Likes

ngon that khong bac :smile:

5 Likes

chỉnh vài nhịp là múc thôi anh em ơi! Sợ hãi gì nữa giờ này, cổ rẻ mạt rồi!

5 Likes

thoải mái đi anh em! Quản trị rủi ro tốt là ok, mua sai điểm hàng về thì cắt lỗ thôi! EZ game mà!

5 Likes

Em còn cầm 5000 FLC đây bác :((

2 Likes

mình dính ART nhé! Xương máu đấy!

2 Likes

đạp để cướp hàng đấy, anh em chắc tay vào!

2 Likes

Mái thi trường chứng khoán Việt Nam tăng 46 điểm nhé. Chỉ có xanh và tím nhé cac chứng sĩ.

2 Likes

nhất trí nhé

1 Likes

chưa được 46 nhưng cũng khá tích cực

bay gần 30 điểm rồi anh em ơi

1 Likes

bắt đầu sợ hãi!

2 Likes

lại lỗ :((

2 Likes

tuần sau lại sàn tiếp rồi

2 Likes

tin xấu ra liên tục nhỉ

2 Likes

ổn lại rồi, múc thôi anh em ơi

1 Likes

nay mua gì được ad ơi?

1 Likes

bank chứng thép mà làm tới

1 Likes

Sàn la liệt :slight_smile:

1 Likes