Khớp lệnh số 06 cổ phiếu TCH. Đư địa tăng 30%

Mai VIC-VHM dẫn vnindex

Tin hỗ trợ cho VIC nói riêng và thị trường nói chung, đặc biệt nhóm BĐS. Nay nhiều cổ phiếu của nhóm ngành chứng khoán, khu công nghiệp, đường, thép… cạn cung. Cổ phiếu đoạn này phân hóa. TCH là cổ phiếu có dòng tiền chủ động, mai có khi bứt mạnh.

1 Likes

Để xem bác ơivì cả tháng nay cứvòng đi võng lại13-14
Các anh lướt kho long short dữ quá

1 Likes

Lệnh TCH chủ động lắm bác ơi, nhịp này nằm trong nhóm khỏe hơn thị trường rồi.

1 Likes

TCH vào form, chúc mừng ae kiên trì nhé

1 Likes

Kỳ vọng em lấy lại những gì đã mất : 2x

1 Likes

VIN giờ cũng phải nhìn TCH ở Hải Phòng thôi. Trùm đất mà giá chưa dc 2x

1 Likes

Anh Hạ đã 14