KSB Mỏ vàng hé nở giai đoạn 2023-2026?

Ngày mai dòng đầu tư công phi như chiến mã. KSB lại được mùa bội thu

Hôm nay đã bắt đầu lên tàu

3 Likes

Các bác cứ bình tĩnh để sáng mai nó chỉnh lúc đầu giờ sáng là cơ hội ta ôm lấy KSB

KSB quay trở lại tuần tạo đáy 1, lợi nhuận không như kỳ vọng do hấp thụ tiến độ đầu tư công còn chậm nhưng vào sóng

Bắt đầu bước vào sóng. Ngồi mà hưởng thôi KSB chuẩn bị bay kkkkkkkkk

Đạt đánh khó chịu phết :joy::joy::shamrock::shamrock::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman:

1 Likes

Chiều ngày T2 ngon rồi.

ối dồi ôi…qua tuần đạp… nhóm anh đỡ giá cho; 24-25 ok :joy::joy::shamrock::shamrock::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman:

1 Likes

Ối giời ơi. Cả thế giới xanh bát ngát. KSB cứ xúc đá ăn tiền tươi

1 Likes

cổ ngon mà tham ăn mình; đé o có nhóm nào vào ủng hộ thì cũng như cổ rác thôi :joy::joy::shamrock::shamrock::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman::surfing_woman:

1 Likes

T6 Dj tăng khủng chắc nay VNI lại xanh bát ngát. KSB phi đi còn chờ gì nữa khi Drh đang phi rồi hahaaa

1 Likes

image
Vol tăng ngoi lên chốt cụt đầu

1 Likes


Chờ mãi chạm kênh bật ==> Quốc hội họp ép phát cong đít luôn

DRH ngon quá. A Đạt đã vào HDQT của VLB. 2 cty đá lớn nhất VN sẽ đẩy DRH lên đỉnh cao mới. Múc thôi

Cụ & bố KSB tích lũy bung đi để con nhờ