**l14 ngôi đền may mắn của những huyền thoại**

NHA có dự án gì bán luôn trong năm nay đc bạn nhỉ ???

1 Likes

Chim cho lắm . Chửi a70 cho lắm

Giờ thì ăn pô mứt a70 ị ra

Đúng là đời chẳng pik thế nào mà lần

Múc 4xx ms ăn bô, chứ 45 đổ xuống a cứ lai dai , còn lực về tới ga 30 và 20 vẫn còn múc nhé. Nếu về dưới 10 a laii học a7 cắt lỗ :))) sợ đíu gì?

7 nó hô nmp từ 2016 đến giờ,năm nay nmp mà khỏi công các chú cứ vào mà chửi anh, còn khướt, còn anh bảo tiền thuế đất của nmp đến ngàn tỷ đấy các chú, nếu giá bán thị trường giờ mà 30 củ, thì tiền thuế đất ko dưới 20tr/m2 đâu. các chú ■■■ hiểu gì về doanh nghiệp bds, chú thấy vinhome nó lấy đất giá bn, xây thô thêm vào + giá trị thương hiệu vinhome mà nó bán biên lãi mới được 40-50% doanh thu vào thời điểm bds sốt bỏng tay mới được như vậy, các chú nghĩ gì doanh nghiệp như L14 làm xong bán lãi ngay được 40% ln gộp/doanh thu. tìm hiểu cho kỹ tiền thuế đất vào, giờ tiền thuế đất nó sát với giá thị trường rồi, ông lđ nhà nước nào mà thu sai thu thiếu, thanh tra nó về nó tróc vẩy. nếu các chú định giá nmp 4k tỷ thì xác định tiền thuế đất 2k tỷ là rẻ rách nghe chưa.

đấy là nói góc độ L14 thực hiện được thì đóng thuế như vậy, nhưng anh phải nó với các chú rằng L14 ■■■ đủ năng lực để thực hiện đâu, giỏi lắm chắc phải làm thầu lại được 1 góc nhỏ, L14 của chúng ■■■ trước hô phù ninh 130ha, thanh thủy đất cho ỉa 500ha, bao giờ làm thế, loại doanh nghiệp như L14 trên sàn đầy con ngon hơn thiếu gì, có cái chúng ■■■ chưa đủ tầm nhìn ra, bị u mê với l14. l14 1 năm tới giá dưới 20k

Trong lúc nhiều cty nợ đầm đìa mà LFI vẫn có tiền để đánh chứng thì cuối năm lãi x2, x3 lại là ngon. Úp chén thì mua gì chả x lần, f0 mà nhiều tiền cũng x