Lãi suất giảm nhưng thị trường lạ lắm

Rõ ràng là hiện nay năng lực dự trữ xăng dầu của các DN lớn là thấp, gây mất an ninh năng lượng, là một phần nguyên nhân dẫn đến cảnh khan hiếm xăng dầu hồi năm ngoái. Cho nên nhà nước phải tìm cách thu hút vốn tư nhân vào xây dựng hạ tầng dữ trữ xăng dầu. Các công ty như PLX OIL có hệ thống kho chiếm tỷ trọng lớn trên tổng kho cả nước nhưng vẫn là bé so với quy mô doanh thu hàng quý của họ. Vì thế nên hàng tồn kho của họ khá thấp so với doanh thu hàng quý. Đây là điều bất lợi của họ chứ không phải là điều tốt.

3 Likes

Cảm ơn cụ mỗi ngày tổng hợp tin tức cho chứng sĩ!

Mỹ khỏe thật nhưng ai biết được DJ thủng 31k hay 29k hay không. chờ xem kịch thôi.