Làm Lại Từ Đầu!

BÁC J ƠI BỌN VCI ĐC VAY 75TR NÀY MÀ TỰ DOANH THỜI ĐIỂM NÀY LÀ NGON CHỨ BÁC NHỈ? LIỆU VỀ LẠI ĐC ĐỈNH CŨ 50 KO B

3 Likes
3 Likes

Hnay có vẻ phấn khởi búc 30 điểm xanh ngát tâm sàn

1 Likes


TOKURA sớm muộn cũng vượt đỉnh​:grin::grin:

2 Likes

Nickkei phá đỉnh 33 năm:

4 Likes

Bác J hôm qua nói con nào nhấp nháy nhỉ? Để ae nghiên cứu tí…

2 Likes

Chiều nay ACE chuẩn bị ứng chiến!

5 Likes

Đạn dược sẵn sàng, hẹn các bác chiều nay ạ :smiley:

1 Likes

Dòng tiền hôm nay lại vào ĐTC

3 Likes

Chiều nay hàng quanh 15 về tk
Nếu nó điều chỉnh nhẹ chứng tỏ dòng tiền mạnh.
15.5 là đẹp

2 Likes

dcm mạnh quá

1 Likes

Cám ơn Jean nhiều !

2 Likes

Dòng tiền xoay vòng vòng thế này thì mọi người vẫn nên cẩn trọng.
TT vẫn cần một dòng dẫn dắt cụ thể!

4 Likes

nhìn VCG LCG đó J

Hnay khả năng khởi nghĩa bùng nổ.ace chú ý

Dòng tiền đang bắt đầu lan toả ra toàn tt chứ ko riêng ĐTC. Tình hình này phiên chiều hàng bắt đáy vùng 1.085 về là có cơ hội lên tàu.

ACE vẫn nên tập trung trọng điểm vào dòng CK với kỳ vọng về KRX.

Và cũng chỉ dòng CK mới đang tạo ra nhiều mẫu hình Cup & Handle thần thánh!

3 Likes

Tàu gì mạnh theo bác J

2 Likes

EVF mạnh quá
Chắc phải chờ thôi :grin:

1 Likes

Bầu Đức tiếp tục nổ

1 Likes

Lưu ý: ACE mới thì nên cơ cấu danh mục gọn gàng lại khoảng 3 mã thôi (Mỗi mã mỗi dòng khác nhau). Tránh mua lan man cả chục thậm chí vài chục mã rồi ko thể kiểm soát được khi TT biến động!

8 Likes