Lợi nhuận quý 3 của VIX và các công ty chứng khoán khi VN-Index duy trì thanh khoản tỷ đô

View vĩ mô dài hạn và định hướng cô cô nói khá nhiều rồi mà các bác cứ 1-2 phiên đo đỏ là lại vào hỏi nhỉ :sweat_smile: Kiên định lên nào các bác

4 Likes

VIX là VIP đó các bác

2 Likes

vix dạo này trầm ghê.

Cp phải có giai đoạn tăng giảm tích luỹ chứ cụ! Vix một lèo một mạch, thi thoảng mới ngoảnh đầu lại phát mà cụ vẫn đánh giá là trầm???

Nay break mạnh rồi nhé . Chúc mừng nhà mình

8 Likes

Vix tôi vẫn cứ gọi là vua lì đòn trên 50% rồi

Có lẽ quý 3 lợi nhuận cao nhất thì cũng là lúc lập đỉnh

Hôm qua Vix khớp lệnh ATC với khối lượng kinh khủng. Tín hiệu vũ trụ chăng

Quỹ cơ cấu mua vào thôi.

1 Likes

nvl giamr vix test 11

thủng 18 thì về 16 là cùng thôi

2 Likes

nay đồng loạt khởi nghĩa rồi

2 Likes

Ngành chứng khoán quý 3 sẽ lãi lớn nhất.

4 Likes

VIX tím đi bù chỉnh bữa giờ

múc

Vix mới chưa hết quí 3 mà đã xin điều chỉnh lợi nhuận lên gần gấp đôi: lợi nhuận năm 2023 từ 676 tỷ lên 1150 tỷ. Quá khủng.

1 Likes


tbg xanh luôn

2 Likes