Long mạch!

phen này lại dc ăn to

cua càng. :laughing:

1 Likes

2 miếng 4 tỉ đô.bọn tây ninh đánh hơi.nhẩy vào sọc.cướp cổ dòi.kkk. :laughing:

2 Likes

10k thằng.thiên binh.1 thằng bq 10k.bọn sọc khóc tiếng mán. :laughing:

1 Likes

sọc cao.doạ dc chim bé.sọc giá nầy.ăn mà.y tất.kkk. :laughing:

2 Likes

chiến tranh nhân dân.1 thằng bỏ mấy đồng.giết.kkkk. :laughing:

chiến thuật nhân dân.
1 thằng không qua 10% tk.tùy.to ít đi.
12k hất xuống.hốc.đớp.tọng.
hơn 13k.mặc bọn nó diễn.
ôm tới x.hoặc 3 năm.tùy.
xác định múc tài sản.không phải múc báo cáo tài 9.
chim bé.cấm vào.
hê hê. :laughing:
khâm thử. :laughing:

2 Likes

cấm đổ vạ.muốn chơi.báo tử trước.đầu cuốn khăn tím.sát thát.kkk. :laughing:

ôm tới x. là răng đây ca

lúc thoả mãn.bọn nó cắp đít chạy.tùy. :laughing:
bọn giặc đông quỉ kế.tung tin bậy.vân vân.
ta chơi lì.liều.đa đoan.nhá.kkk.:laughing:

1 Likes

lí do 3 năm?anh bấm thiên văn dòi.sóng thần đó.kkk. :laughing:

thế đi.lâu.hạt dẻ.anh sủa tiếp.kkk. :laughing:

Không 1xx ko nói chuyện bán. Cổ ngon thiên hạ nhiều vô số, lãnh đạo như Loan được mấy người kk

2 Likes

căng đét.kkk. :laughing:

1 Likes

giả tỉ 3th tới da tin lấy lại đất pk.đông thằng cắn lưỡi.đất ôm lâu tăng to.kkk. :laughing:

Học trò xuất sắc đời đầu của thầy 7 nè :stuck_out_tongue_closed_eyes: lại bơm tiền lại cung tiền tăng 2022 2023 nó tăng đó chứng khoán tăng về đâu bds tăng về đâu.
Đừng nói sbv nó bơm tiền tháo cống nhé :tired_face:

2 Likes

anh khoá mõ.m chú dòi.dả lời chú phục.sau im cmn mồm.
cung tiền m2 năm 2022 thắt đột ngột không?kkk. :laughing:
dòi không tính ngắn.dài 15 năm nầy.nó x mấy?
tiền tăng theo gdp.giá đất tăng to theo time không.hả thằng khùn.g?kkk. :laughing:

3 Likes

dòm 1 năm mầy phán 10 năm hả?
đơn giản dòm giá bát phở?không kết luận dc dì hả?kkk. :laughing:
ngu im đi.còn chuyện nọ xọ chiện khác.

1 Likes

bảo nó biết dc dòi.thằng nầy sủa láo 1 lần nào đó.khoá mõ.m dòi.lại liên thiên. :laughing: