MCG - Có còn kỳ vọng về 1 tương lai tươi sáng

Gom cạn kiệt rồi, vol nhỏ tẹo, sẽ đến lúc khóa cổ, vài trăm cổ cũng đủ ce