Mía đường liệu có ngọt?

, , ,

Cổ tức cao

Nghe nói quỹ PYN mua SBT hả các bác, thấy mấy nay ngày nào khối ngoại cũng mua ròng khá mạnh. Có gì hay ko các bác? Bán cho khối ngoại, đổi chủ hả các bác? Nếu SBT đổi chủ thì tớ sẽ múc một số lượng lớn, còn chủ cũ thì khó lên.

nát người với sbt chưa?

SBT 10.9 múc!

SBT sắp bước vào đại sóng, target cho chu kỳ này không dưới giá 17. Có thể lên 2usd để còn bán cho khối ngoại.